Tags : grochów

10

wrz

Kamionek i rogatki Grochowskie
Kamionek i rogatki Grochowskie

Pierwsze wzmianki o osadzie Kamion (bądź Kamień) dotyczą wieku XI. Wiadomo na pewno, że jej teren wyznaczony był po prawej stronie Wisły, od współczesnej ulicy Ząbkowskiej do ulicy Podskarbińskiej. Dopiero później, ta obszerna osada rozdzieliła się na dwie mniejsze: Targową READ MORE