Cytadela Warszawska

18

wrz

Cytadela Warszawska, która pierwotnie nazywana była Aleksandrowską, powstała w 1832 roku. Pierwotnie zajmowała obszar aż 36 hektarów. Aby ją wybudować, każdego dnia pracowało na tym terenie 2 000 robotników, głównie zatrudnianych z Rosji. Stworzenie fortyfikacji wymagało wyburzenia prawie 80 domów mieszkalnych. Wysiedlono wtedy ponad 15 000 mieszkańców, którzy na tych ziemiach mieli swoje posesje.

Ciekawostką może być fakt, iż budowa Cytadeli kosztowała 11 milionów rubli. Przeliczając, to równowartość 128 milionów euro! Pieniądze na ten cel pochodziły z kasy Warszawy i nigdy nie zostały zwrócone. Car Mikołaj I chciał w ten sposób ukarać naród polski za wywołanie Powstania i wywołać jeszcze gorszą sytuację ekonomiczną samej Warszawy. Doskonale mu się to zresztą udało.

Przeznaczenie cytadeli

Cytadelę wybudowano zaraz po upadku Powstania Listopadowego, zgodnie z rozkazem cara Mikołaja I. Jej podstawową funkcją było wzmocnienie kontroli nad miastem. Właśnie dlatego wybudowano ją zresztą na Wzgórzu Żoliborskim. W warszawskiej twierdzy siedzibę miała Komisja Śledcza działająca przy Dowódcy Armii Czynnej i Naczelniku Królestwa Polskiego. To właśnie ona miała zajmować się przestępstwami politycznymi.

I to nie wszystko, Cytadela była doskonałym miejscem dla wojskowych. Funkcjonowały tu również magazyny, w których składowano broń. Zorganizowano też garnizon, w którym przebywało nawet kilkanaście tysięcy żołnierzy jednocześnie. W myśl cara Mikołaja I, Cytadela miała być postrachem dla Warszawiaków, od których wymagano pełnego posłuszeństwa. Świadectwem jego zamiarów były zresztą wypowiedziane słowa: „Jeżeli upierać się będziecie przy waszych marzeniach o odrębnej narodowości, o Polsce niepodległej i przy wszystkich tych złudzeniach, ściągniecie na siebie wielkie nieszczęście. Kazałem tu zbudować Cytadelę Aleksandrowską i oświadczam wam, że przy najmniejszym zaburzeniu każę miasto zbombardować, zburzę Warszawę i z pewnością nie ja ją odbuduję”.

Historyczne znaczenie funkcjonowania na terenie Warszawy Cytadeli ma też Pawilon X. Ten służył jako więzienie, przede wszystkim dla więźniów politycznych. W kolejnych latach stał się wręcz symbolem walk o niepodległość Polski. W celach, osadzano tu już nie tylko polityków, ale też rewolucjonistów i wszystkich zasłużonych. W więzieniach przetrzymywano tu też naukowców, artystów i patriotów, którzy chcieli żyć w wolnej Polsce. W czasie działania pawilonu X, osadzono tu ponad 40 000 więźniów. Licznych skazywano na śmierć, chłostę, prawie wszystkich pozbawiano posiłków i umieszczano w karcerach. Cele były pojedyncze, by więźniowie nie mogli się ze sobą komunikować.

Od czasu odrodzenia Polski, Cytadela stała się siedzibą Wojska Polskiego. Do czasów współczesnych kontynuowała jedno ze swoich przeznaczeń, czyli służyła żołnierzom. Nigdy jednak nie była twierdzą obronną – jedynie w czasie Powstania Warszawskiego stanowiła bazę dla zgrupowań Armii Krajowej.

Obecnie, funkcjonuje tu Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej oraz Muzeum Katyńskie. Trwają również prace budowlane, których wynikiem będzie nowa siedziba Muzeum Wojska Polskiego. Otwarcie ma nastąpić w roku 2020. Dokładnie w 100-letnią rocznicę jego istnienia.

fotka stąd: https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Warszawa_cytadela_kaponiera_001.jpg

1 Comment

  • Tom Friel
    Reply lip 16, 2020 at 8:12 pm

    I am looking for museum work

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *